Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
zamknij

.

.

GWARANCJA 

PRODUKTÓW LIGHT-FOR-ME

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie nowe produkty light-for-me: Latarki backup, Głowice, Akumulatory, Produkty Wideo oraz Produkty Grzewcze

Gwarancja ważna od 16.01.2017 

 1. Produkty light-for-me są objęte 12-miesięczną gwarancją producenta. Pakiety ogniw objęte są 6-miesięcznym okresem gwarancyjnym.
 2. Usługa gwarancyjna realizowana jest tylko po przesłaniu urządzenia wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon) oraz wypełnionym i podpisanym przez klienta Formularzem Zwrotnym. W przypadku konieczności kontaktu z nami w sprawie serwisowej, odwiedź nasze Centrum Serwisowe help.light-for-me.com i postępuj zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni
 4. Wadliwe produkty lub ich części zostaną naprawione lub wymienione zgodnie z decyzją producenta.
 5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na innym sprzęcie lub akcesoriach używanych wraz z produktami light-for-me.
 6. Koszt dostawy reklamowanego towaru do dystrybutora/punktu serwisowego pokrywa Kupujący, który powinien upewnić się, iż reklamowany towar jest należycie zabezpieczony na czas transportu.
 7. Dostawa towaru z powrotem do Kupującego w ramach naprawy gwarancyjnej jest na koszt punktu serwisowego. W przypadku napraw nieobjętych gwarancją, koszty te pokrywa Kupujący. 
 8. Decyzja czy zgłoszona reklamacja jest uzasadniona podejmowana jest przez autoryzowany punkt serwisowy i jest ostateczna.
 9. Reklamowany towar wraz z wymaganymi dokumentami należy odesłać do dystrybutora / sklepu, w którym został zakupiony.
 10. Jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania lub przechowywania, a także samowolne rozmontowywanie, przerabianie i zmiany konstrukcyjne w zakupionym sprzęcie powodują utratę gwarancji.
 11. Gwarancja w szczególności nie obejmuje:
  1. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu 
  2. przełamania, przecięcia lub innego uszkodzenia przewodu głowicy lub kabla E/O
  3. złącz wielokrotnego połączenia (RCA, E/O)
  4. uszkodzeń głowic E/O powstałych w wyniku nieprawidłowego podłączenia głowicy E/O do innego zasobnika wyposażonego w złącze E/O
  5. uszkodzeń pakietu ogniw powstałych w wyniku głębokiego rozładowania pakietu
  6. uszkodzeń produktów spowodowanych użyciem niewłaściwych lub wadliwych baterii (dotyczy produktów, w których Klient sam wybiera źródło zasilania).
  7. uszkodzeń powstałych w wyniku zalania latarki 
  8. oringów uszczelniających zużytych lub uszkodzonych w skutek normalnej eksploatacji i szkód powstałych w wyniku używania produktów z uszkodzonymi oringami uszczelniającymi
  9. uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji i przechowywania sprzętu 
  10. uszkodzeń związanych z użyciem nieoryginalnych/ niewłaściwych części 
  11. uszkodzeń wynikających z winy lub niewiedzy Użytkownika 
  12. naturalnego zużycia się sprzętu 
 12. Wyżej wymienione uszkodzenia naprawiane są w okresie gwarancyjnym odpłatnie. Całkowity koszt naprawy zostanie podany przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych. Punkt serwisowy nie zacznie prac naprawczych dopóki nie zostanie uregulowana cała należność za pracę. 
 13. Odpowiedzialność Producenta jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadną utratę, szkodę, wypadek lub inne roszczenia powstałe w wyniku używania produktów light-for-me.
 14. Złożenie zamówienia oznacza iż Kupujący akceptuje niniejszą gwarancję.

 

GWARANCJA 

PRODUKTÓW FACTORY REFURBISHED LIGHT-FOR-ME

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie produkty light-for-me z zakresu Factory Refurbished.

Produkty Factory Refurbished to produkty używane, powystawowe, podemonstracyjne itp.

Wszystkie te produkty zostały dokładnie sprawdzone przez Smartx Sp. z o.o. przed wystawieniem ich na sprzedaż i są w pełni sprawne, mogą posiadać normalne ślady wynikające z ich uprzedniego użytkowania.

Ślady te zostaną dokładnie opisane i sfotografowane na stronie produktu w Sklepie, nie mogą więc być powodem do zgłoszenia reklamacyjnego.

Gwarancja ważna od 16.01.2017

 1. Produkty light-for-me Factory Refurbished są objęte 1-miesięczną gwarancją producenta. Pakiety ogniw objęte są 7-dniową gwarancją rozruchową.
 2. Usługa gwarancyjna realizowana jest tylko po przesłaniu urządzenia wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon) oraz wypełnionym i podpisanym przez klienta Formularzem Zwrotnym. W przypadku konieczności kontaktu z nami w sprawie serwisowej, odwiedź nasze Centrum Serwisowe help.light-for-me.com i postępuj zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni
 4. Wadliwe produkty lub ich części zostaną naprawione lub wymienione zgodnie z decyzją producenta.
 5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na innym sprzęcie lub akcesoriach używanych wraz z produktami light-for-me.
 6. Koszt dostawy reklamowanego towaru do dystrybutora/punktu serwisowego pokrywa Kupujący, który powinien upewnić się, iż reklamowany towar jest należycie zabezpieczony na czas transportu.
 7. Dostawa towaru z powrotem do Kupującego w ramach naprawy gwarancyjnej jest na koszt punktu serwisowego. W przypadku napraw nieobjętych gwarancją, koszty te pokrywa Kupujący. 
 8. Decyzja czy zgłoszona reklamacja jest uzasadniona podejmowana jest przez autoryzowany punkt serwisowy i jest ostateczna.
 9. Reklamowany towar wraz z wymaganymi dokumentami należy odesłać do dystrybutora / sklepu, w którym został zakupiony.
 10. Jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania lub przechowywania, a także samowolne rozmontowywanie, przerabianie i zmiany konstrukcyjne w zakupionym sprzęcie powodują utratę gwarancji.
 11. Gwarancja w szczególności nie obejmuje:
  1. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu 
  2. przełamania, przecięcia lub innego uszkodzenia przewodu głowicy lub kabla E/O
  3. złącz wielokrotnego połączenia (RCA, E/O)
  4. uszkodzeń głowic E/O powstałych w wyniku nieprawidłowego podłączenia głowicy E/O do innego zasobnika wyposażonego w złącze E/O
  5. uszkodzeń pakietu ogniw powstałych w wyniku głębokiego rozładowania pakietu
  6. uszkodzeń produktów spowodowanych użyciem niewłaściwych lub wadliwych baterii (dotyczy produktów, w których Klient sam wybiera źródło zasilania).
  7. uszkodzeń powstałych w wyniku zalania latarki 
  8. oringów uszczelniających zużytych lub uszkodzonych w skutek normalnej eksploatacji i szkód powstałych w wyniku używania produktów z uszkodzonymi oringami uszczelniającymi
  9. uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji i przechowywania sprzętu 
  10. uszkodzeń związanych z użyciem nieoryginalnych/ niewłaściwych części 
  11. uszkodzeń wynikających z winy lub niewiedzy Użytkownika 
  12. naturalnego zużycia się sprzętu 
 12. Wyżej wymienione uszkodzenia naprawiane są w okresie gwarancyjnym odpłatnie. Całkowity koszt naprawy zostanie podany przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych. Punkt serwisowy nie zacznie prac naprawczych dopóki nie zostanie uregulowana cała należność za pracę. 
 13. Odpowiedzialność Producenta jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadną utratę, szkodę, wypadek lub inne roszczenia powstałe w wyniku używania produktów light-for-me.
 14. Złożenie zamówienia oznacza iż Kupujący akceptuje niniejszą gwarancję